osim ili sem

Kako se piše osim ili sem?

Prema srpskom pravopisu oba oblika su ispravna.

Oba oblika se ravnopravno upotrebljavaju u srpskom jeziku.

Primeri u rečenicama:

Svi su pevali, sam Marte koja je svirala.

Osim vas, da li je još neko došao?

Sem tebe, ne znam nikog ko svira gitaru.