Oznaka: ili DŽ

Dž ili DŽ

Kako se piše Dž ili DŽ? Prema srpskom pravopisu mogu se pisati oba. Dž se uvek piše kada je neophodno reč napisati početnim velikim slovom: Džordan, Dželetović, Džordž… U slučajevima kada je cela reč napisana velikim slovima onda se upotrebljava DŽ: DŽORDAN, DŽELETOVIĆ, DŽORDŽ… Primeri u rečenicama: Doktor Dželetović je odličan lekar. Da li si […]