Kategorija: Slovo Dž

đene-đene ili đene đene

Kako se piše đene-đene ili đene đene? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše sa crticom tj. đene-đene. Ovaj prilog je turskog porekla i značenje je još-još, koliko-toliko, kojekako. Predstavlja nešto što se može podneti. Primeri u rečenicama: Ovog petka vreme je bilo đene-đene. Ta haljina mi je đene-đene. Predstava je đene-đene.

đavo ili Đavo

Kako se piše đavo ili Đavo? Prema srpskom pravopisu pravilno je đavo. Malim početnim slovom se uvek pišu imena mitoloških bića čije je značenje opšte. Npr. jednorog, nimfa, vampir, vrag… Primeri u rečenicama: Kakav te je đavo spopao? Da li je ona anđeo ili đavo? Helena je pravi anđeo, nikada ne bih za nju rekao […]

džumbus ili džunbus

Kako se piše džumbus ili džunbus? Prema srpskom pravopisu upotrebljava se džumbus. Reč je turskog porekla (cümbüş). U turskom jeziku slovo c na početku reči se u srpskom jeziku izgovara kao dž. Npr. džamija, džigerica, džumbus… Značenje ove reči može biti nered, zbrka, a može značiti i galama, vreva, graja. Primeri u rečenicama: Deca iz […]

džudistkinja ili džudiskinja

Kako se piše džudistkinja ili džudiskinja? Pravilno se piše džudistkinja. Ova imenica je reč stranog porekla, tako da se ne primenjuje pravilo odstupanja suglasnika ispred nastavka –kinja. Primeri u rečenicama: Misliš li da su džudistkinje opasne devojke? Ona je džudistkinja. Hej, pa Milena je odlična džudistkinja!

džombast ili džombav

Kako se piše džombast ili džombav? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno. Ravnopravno se upotrebljavaju u srpskom jeziku. Ovaj pridev ima značenje da je nešto neravno, kvrgavo kao npr. put. Primeri u rečenicama: Kakav je ovo džombast put? Neću više nikad ići ovim džombastim terenom. Da li si išla ovim džombastim putem?

džimrija ili đimrija

Kako se piše džimrija ili đimrija? Prema srpskom pravopisu upotrebljava se džimrija. Reč je turskog porekla (cimri). Značenje ove reči jeste tvrdica, cicija, škrtica. U turskom jeziku slovo c na početku reči se u srpskom jeziku izgovara kao dž. Npr. džamija, džezva, džaba, džigerica, džumbus… Primeri u rečenicama: On je baš džimrija! Da li je […]

džezva ili đezva

Kako se piše džezva ili đezva? Prema srpskom pravopisu upotrebljava se džezva. Reč je turskog porekla (cezve). U turskom jeziku slovo c na početku reči se u srpskom jeziku izgovara kao dž. Npr. džamija, džigerica, džumbus… Primeri u rečenicama: Hoćeš li da mi skuvaš kafu u džezvi? Kupi mi džezvu! Ova džezva mi se dopada.

džekpot ili džek pot

Kako se piše džekpot ili džek pot? Prema srpskom pravopisu pravilno je džekpot. Ovo je reč engleskog porekla (jackpot). Značenje ove reči je dobitak na automatu za kockanju. Primeri u rečenicama: Da li si dobio džekpot? Bravo, džekpot! Volela bih da dobijem džekpot.

džbun ili žbun

Kako se piše džbun ili žbun? Prema srpskom pravopisu oba oblika su pravilna, ali je danas češća upotreba reči žbun. Oblik džbun retko gde se danas upotrebljava. Primeri u rečenicama: Ko se krije u žbunu? Ovaj vrt ima zanimljiv žbun. Hej, pazi da ne upadneš u taj žbun!

džakuzi ili đakuzi

Kako se piše džakuzi ili đakuzi? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše džakuzi zbog toga što naziv je poreklom od od američke fabričke marke Jacuzzi. Međutim, u srpskom jeziku se odomaćila reč đakuzi. Primeri u rečenicama: Da li si znala da se džakuzi tako pravilno piše? Džakuzi mi se jako dopada. Hej, da li si […]