Oznaka: Hristos

Hrist ili Hristos

Kako se piše Hrist ili Hristos?Prema srpskom  pravopisu piše se i jedno i drugo. Češće se upotrebljava Hristos.Pridev glasi Hristov.Primeri u rečenicama:Hristos vaskrse!Hristos se rodi!Isus Hrist je u filmovima predstavljen kao čovek sa bradom.

Hrist ili Hristos

Kako se piše holograf ili hologram? Pravilno je i jedno i drugo, mada Pravopis daje prednost obliku Hristos.  Hristos predstavlja doslovno preuzeti oblik, dok je Hrist adaptirana promena.