Oznaka: hlebčić

hlepčić ili hlebčić

Kako se piše hlepčić ili hlebčić? Prema srpskom pravopisu pravilno je hlepčić. U srpskom jeziku u ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti tako da zvučno slovo b ispred bezvučnog slova č prelazi u slovo p. Primeri u rečenicama: Molim Vas, daćete mi jedan hlepčić. Da li želite ovaj hlepčić? Hej, jako je ukusan […]

hlepčić ili hlebčić

Kako se piše hlepčić ili hlebčić? Pravilno je hlepčić.  U ovoj reči je došlo do glasovne alternacije jednačenje suglasnika po zvučnosti. Naime, kako je glas č bezvučan, a b zvučan, mora da dođe do jednačenja zvučnosti tako što će glas b preći u svoj parnjak p. Takvi su i primeri: srpski, vrapčić, udžbenik itd.   Ovakvo […]