Oznaka: hlebčić

hlepčić ili hlebčić

Kako se piše hlepčić ili hlebčić?Prema srpskom pravopisu pravilno je hlepčić.U srpskom jeziku u ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti tako da zvučno slovo b ispred bezvučnog slova č prelazi u slovo p.Primeri u rečenicama:Molim Vas, daćete mi jedan hlepčić.Da li želite ovaj hlepčić?Hej, jako je ukusan ovaj hlepčić!

hlepčić ili hlebčić

Kako se piše hlepčić ili hlebčić?Pravilno je hlepčić. U ovoj reči je došlo do glasovne alternacije jednačenje suglasnika po zvučnosti. Naime, kako je glas č bezvučan, a b zvučan, mora da dođe do jednačenja zvučnosti tako što će glas b preći u svoj parnjak p. Takvi su i primeri: srpski, vrapčić, udžbenik itd.  Ovakvo pisanje reči je […]