pakostan ili pakosan

Kako se piše pakostan ili pakosan?

Kako se piše pakostan ili pakosan?

 Prema srpskom pravopisu pravilno je pakostan. Značenje ove reči je zao.

Slovo t se gubi iz suglasničke grupe stn u ženskom i srednjem rodu (pakosna, pakosno) kako bi se lakše izgovarale ove reči, dok u muškom rodu pravilno je pakostan.

Isto pravilo važi kada se slovo t nađe u suglasničkim grupama stl, stlj, štn, tako da dolazi do uprošćavanje suglasničkih grupa.

Primeri u rečenicama:

Taj pakostan čovek joj je zagorčao život.

Misliš li da je Veljko pakostan?

On je pakostan, pazi se!