javiću ili javi ću

Kako se piše javiću ili javi ću?

Pravilno se piše javiću.

Kada menjamo oblik futur I glagola javiti kroz lica jedinine i množine, to izgleda ovako:

(ja) ću javiti, javiću

(ti) ćeš javiti, javićeš

(on/ona/ono) će javiti, javiće

(mi) ćemo javiti, javićemo

(vi) ćete javiti, javićete

(oni) će javiti, javiće

Primeri reči javiću u rečenici:

Javiću ti rezultate uskoro.

Javićeš joj odluku sad ili kasnije?

Dogovorili smo se sve, javiću se uskoro.