Oznaka: haber

haber ili aber

Kako se piše haber ili aber?Prema srpskom pravopisu pravilno je haber.Reč je turskog porekla (haber).Značenje ove reči jeste vest, glas.Primeri u rečenicama:Došao je haber da će početi rat.Čuvao je stražu čekajući haber.Da li je dočekao haber?

haber ili aber

Kako se piše haber ili aber?Piše se haber. Glas hse u najvećem delu srpskih narodnih govora ili zamenjuje ili gubi. Ni sam Vuk StefanovićKaradžić nije imao grafemu za glas h sve do 1836. kada je čuo izgovor ovog glasa kod življa u Dubrovniku i u Bosni (u dubrovačkom govoru je h postojalo zbog stalnih trgovačkih veza sa […]