pariski ili pariški

Kako se piše pariski ili pariški?

Prema srpskom pravopisu pravilno je pariski.

Vlastita imenica od koga je izveden ovaj pridev glasi Pariz. Pravilo je da kad god se pridev izvodi od vlastite imenice koja se završava na slovo z, n, r ili s, da taj pirdev ima nastavak –ski. Npr. kiparski (Kipar), lisabonski (Lisabon)…

Primeri u rečenicama:

Pariski način života mi se dopada.

Da li bi probala pariski par cipela?

Ah, ta pariska moda je zaista divna!