opet Jovo nanovo ili opet jovo nanovo

Kako se piše opet Jovo nanovo ili opet jovo nanovo?

Prema srpskom pravopisu pravilno je opet Jovo nanovo.

Vlastista imena i prezimena kada se upotrebljavaju figurativno, uvek se pišu velikim početnim slovom. Npr. to su Robinzoni modernog vremena.

Primeri u rečenicama:

A od ponedeljka opet Jovo nanovo!

Sve će proći, pa će od oktobra biti opet Jovo nanovo.

Da li mi se čini ili će sve opet Jovo nanovo?