Oznaka: G-dur

alfa zraci ili alfa-zraci

Kako se piše alfa zraci ili alfa-zraci?Pravilno se piše alfa zraci.Kada postoje spojevi, postoji pravilo da svuda gde je napisana reč za slovnu oznaku nije potrebno pisati crticu i piše se odvojeno. Primeri su: x zraci, gama zraci, beta zraci…Kod spojeva gde je slovo upotrebljeno kao jednoslovni simbol, piše se sa crticom: α-zraci, γ-zraci, d-mol, […]