Bezvrednost

Šta je Bezvrednost?

Bezvrednost je emocionalno stanje koje se odnosi na osjećaj da sopstveno biće ili postignuća nisu vredna ili važna. To se javlja kada individua oseća da je zaslužio da bude objekt prezira ili nevažnosti. Osećanje bezvrednosti je često rezultat samoprezira, gdje jedan dio ličnosti oseća prezir prema sebi, dok drugi dio oseća bezvrednost. Ovo osećanje se često povezuje sa depresijom, posebno kod onih koji imaju tendenciju da sebe doživljavaju negativno. Bezvrednost se razlikuje od osećanja inferiornosti ili niže vrednosti, jer kod ovog osećanja subjekt ipak smatra da ima neke vrednosti. Bezvrednost se takođe razlikuje od osećanja neprihvaćenosti ili odbačenosti, kao i od osećanja stida.