Oznaka: barabar

bar a bar ili barabar

Kako se piše bar a bar ili barabar? Pravilno se piše barabar. Ovaj pridev je sinonim za reči uporedo, jednako, isto, ujednačeno itd. Karakterističan je za područje koje je u prošlosti bilo pod turskom vladavinom, pa ga zato u srpskom jeziku svrstavamo u turcizme. Moderne, mlađe generacije retko upotrebljavaju ovaj izraz, ali se među starijim […]