Oznaka: aparat

ADAPTER

Šta je ADAPTER? Šta znači ADAPTER? ADAPTER (latinska reč adaptus zgodan, prikladan) odnosi se na tehnički uređaj za prilagođavanje elemenata, aparata i drgih, nekim novim funkcijama, na primer radija da prima stereo-emisije, televizora da bi primio više programa, i slično. Kod računara reč adapter se odnosi na uređaj koji povezuje ulazno-izlazne jedinice s komunikacijskim kanalom računara. […]