Oznaka: anarhiskinja

anarhistkinja ili anarhiskinja

Kako se piše anarhistkinja ili anarhiskinja?Pravilno se piše anarhistkinja. Ova imenica je reč stranog porekla, tako da se ne primenjuje pravilo odstupanja suglasnika ispred nastavka –kinja.Primeri u rečenicama:Bojim se da je ona anarhistkinja.Da li si video kakva je ona anarhistkinja?Uh, zaista se plašim anarhistkinja !