Šta su Svetogorci?

Svetogorci (Svetogorci) to je naziv za monahe koji žive na Svetoj gori, planini Atos koja se nalazi u Grčkoj.

Svetogorci su poznati po svojoj duhovnosti i čuvanju hrišćanskog nasleđa. Sveta gora je jedno od najvažnijih mesta hrišćanskog monaškog života i brojni manastiri su smešteni na njoj. Svetogorci se bave molitvom, meditacijom i raznim duhovnim aktivnostima, a njihov život je usmeren ka ostvarenju duhovnog napretka i učenju Božije reči.