nemogu ili ne mogu

Kako se piše nemogu ili ne mogu?

Jedino ispravno je napisati ne mogu.

Kada koristimo odrične oblike glagola, koji sadrže odričnu rečcu ne, tada obavezno pišemo te dve reči odvojeno. Ovo pravilo se odnosi na sve glagole u srpskom jeziku (ne mogu, ne smem, ne znam, ne vidim itd.). Rečca ne se piše sastavljeno sa skraćenim oblikom nekih glagola (neću, nije itd.).

Primeri u rečenici:

Ne znam da li mi je ovo pametno.

Ne znam šta da spremim za ručak.