Oznaka: abstraktan

apstraktan ili abstraktan

Kako se piše apstraktan ili abstraktan?Pravilno se piše apstraktan.Reč je latinskog porekla (abstractus). Značenje ove reči je pojmovni, misaon, mislen.U latinskom jeziku se ova reč piše sa b, dok u srpskom jeziku dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti u prefiksu ab-, pa se zato piše sa p.Primeri u rečenicama:Zaista ništa ne razumem, sve mi je to apstraktno.Da li ti […]