Oznaka: abstraktan

apstraktan ili abstraktan

Kako se piše apstraktan ili abstraktan? Pravilno se piše apstraktan.Reč je latinskog porekla (abstractus). Značenje ove reči je pojmovni, misaon, mislen. U latinskom jeziku se ova reč piše sa b, dok u srpskom jeziku dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti u prefiksu ab-, pa se zato piše sa p. Primeri u rečenicama: Zaista ništa ne razumem, sve mi je […]