ADAMOVA JABUČICA

Šta je ADAMOVA JABUČICA? Šta znači ADAMOVA JABUČICA?

ADAMOVA JABUČICA (na latinskom pomum Adami, prominencija laringea), je izbočina na prednjem delu grkljana.

Ova “jabuka”, koja se odnosi na ispupčenje hrskavice grkljana i koja poigrava pod grlom pri gutaju ili uzbuđenju, povezana je sa Adamom na osnovu biblijske priče o Adamu i Evi.

Prema priči, nakon što je Bog stvorio Adama, a zatim i Edenski vrt, prepun raznovrsnih stabala, kako bi Adam u njemu uživao, Bog je izneo samo jednu zabranu. Naime, dozvolio je Adamu da jede sa svakog stabla osim sa stabla poznavanja dobra i zla. Ukoliko ubere plod sa tog stabla, umreće.

Adam se držao ove božije zapovesti, sve dok ga Eva nije nagovorila da je prekrši.

Kada je Adam shvatio kakav greh je počinio, komad jabuke mu je zastao u grlu, pa je tako nastalo i ispupčenje, kojim su danas obeleženi svi Adamovi potpmci, odnosno, muškarci.