ADAMOV GREH

Šta je ADAMOV GREH? Šta znači ADAMOV GREH?

ADAMOV GREH je prvi ljudski greh.

Adam je počinio veliki greh, jer nije verovao reči Božijoj, već  je poverovao onome što mu je rekla zmija. Kada je Adam svom dušom poverovao zmiji, a ne Bogu, tada je božanska blagodat, koja je počivala na njemu, odstupila, i on je zbog neverovanja koje je pokazao prema onome što mu je Bog rekao, postao neprijatelj Božiji.