kudikamo ili kud i kamo

Kako se piše kudikamo ili kud i kamo?

Ovaj složeni prilog piše se spojeno. Dakle, prema srpskom pravopisu jedino ispravno je kudikamo.

Upotrebljavamo ga uz komparativ nekog prideva kako bi pojačali njegovo značenje.

Primeri u rečenicama:

Kudikamo ćemo bolje naučiti ako budemo slušale i predavanja.

Mislim da će biti kudikamo zabavnije ukoliko budemo svi došli.

To je kudikamo bolje i isplativije rešenje.