pištaljci ili pištaljki

Kako se piše pištaljci ili pištaljki?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše i jedno i drugo u zavisnosti od toga koji padež upotrebljavamo.

Ukoliko su nam potrebni dativ i lokativ jednine, nastavak će biti -ci (pištaljci), ali ukoliko ovu reč upotrebljavamo u genitivu množine, nastavak će biti -ki (pištaljki).

Ovde možemo videti rezultat praslovenske glasovne alternacije koja se danas naziva sibilarizacija. Ostaci ove alternacije se danas, između ostalog, ispoljavaju kod imenica na -a (ruci, zapršci, knjizi). Međutim, imamo odstupanje u genitivu množine.

Primeri u rečenicama:

Na pištaljci koju je držao bio je zalepljen njihov logo.

Da li imate dovoljno pištaljki?