histerija

Šta je histerija? Šta znači histerija?

Reč histerija potiče od grčke reči HISTERA u prevodu materica. Hipokrat je prvi koristio ovaj zanimljivi pojam kako bi opisao poremećaj gde maternica-histeria luta telom i uztokuje razne simptome.

Još u antičkoj grčkoj histerični napadi i promene primećeni su kod mladih udovica, pa su ti simptomi i poremećaji često povezani sa nedostatkom seksa i nezadovljenim seksualnim nagonom. Jako dugo su Grci smatrali da od histerije boluju samo žene.

Popularni termini:

  • Histeričan karakter
  • Histerični napadi
  • Oduzetost

Histeričnim bolesnicia je potrebna posebna pažnja i nadzor lekara psihologa kao i dodatno razumevanje okoline i prijaelja.

  • Potreba za pažnjom
  • Osećaj lične važnosti
  • Strah od neuspeha, neodobravanja
  • Odbacivanje odgovornosti
  • Prihvatanje odgovornosti

Bežanje od mogućih problema, potisnuti konflikti, unutrašnji nemir samo su jedni od mogućih problema koje izazivaju histerični napad koji nije svestan manipulativni akt obolele osobe.