zasad ili za sad

Kako se pravilno piše zasad ili za sad?

Pravilno je i jedno i drugo, ali upotreba zavisi od konteksta.

Kada se piše kao jedna reč, onda se radi o prilogu za vreme u značenju sada, trenutno, u ovo vreme, u ovim okolnostima.

Kada se piše kao dve reči, onda se radi o prilogu za namenu u značenju za ovaj momenat, za izvesno vreme.

Obratiti pažnju na to da se javljaju i u oblicima zasada i za sada, ali i na to da se imenica zasad u značenju mesta gde su zasađene biljke uvek piše kao jedna reč.

PRIMERI U REČENICAMA (za prvo značenje):

  • Zasad je sve pod kontrolom.
  • Nećemo ništa menjati zasad, ali sutra ćemo verovatno morati.
  • Da li ti zasad bila potrebna pomoć?

PRIMERI U REČENICAMA (za drugo značenje):

  • Ovo voće je za sad, a ostatak je za sutra.
  • Za sad se ne plašim ničega, ali nikada se ne zna.
  • Hoćeš li da mi kažeš šta ti se za sad najviše dopalo?

F. Petković