Euforija

Šta je Euforija?

Euforija se ne može objasniti realnim događajima ili situacijama u životu osobe, već je povezana sa stanjem psihičkog poremećaja. Euforija je nerealna i preterana radost koja može biti neadekvatna u odnosu na okolnosti. Zbog toga, euforija je često simptom maničnog poremećaja ili bipolarnog poremećaja, i može zahtevati lečenje.

Euforija je stanje osećanja koje je karakteristično po svojoj intenzitetu i neobjašnjivosti. To je stanje u kome se osoba oseća srećno i radosno, bez obzira na okolnosti ili stanje u kojem se nalazi. Euforija je često povezana sa promenama u neurotransmiterima u mozgu, poput dopamina, koji su odgovorni za osećaje zadovoljstva i sreće. Euforija se može javiti kao reakcija na pozitivne događaje, kao što su ljubav, radost, ili uspeh, ali takođe može biti prisutna i u patološkim stanjima, kao što su manično-depresivni poremećaji ili neke vrste psihoze. Euforija može imati pozitivne i negativne posledice na osobu koja je doživljava, u zavisnosti od okolnosti i konteksta u kojem se javlja.