pretpostaviti ili predpostaviti

Kako se piše pretpostaviti ili predpostaviti?

Prema srpskom pravopisu pravilno je pretpostaviti.

U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti, tako da zvučno slovo d ispred bezvučnog slova č prelazi u bezvučno slovo t.

Primeri u rečenicama:

Da li pretpostavljaš ili znaš ko je ovo uradio?

On pretpostavlja da će na kraju sve biti dobro.

Hej, ne pretpostavljaj nego saznaj šta se desilo!