Oznaka: preterana radost

Euforija

Šta je Euforija?Euforija se ne može objasniti realnim događajima ili situacijama u životu osobe, već je povezana sa stanjem psihičkog poremećaja. Euforija je nerealna i preterana radost koja može biti neadekvatna u odnosu na okolnosti. Zbog toga, euforija je često simptom maničnog poremećaja ili bipolarnog poremećaja, i može zahtevati lečenje.Euforija je stanje osećanja koje je […]