besplatan ili bezplatan?

Kako se piše besplatan ili bezplatan?

Piše se besplatan.

Reč je nastala kombinovanom tvorbom. Na osnovu plat dodat je prefiks bez- i sufiks -an.
U nastaloj reči (bezplatan) izvršena je glasovna alternacija Jednačenje suglasnika po zvučnosti, u kojoj zvučno Z, pod uticajem bezvučnog P, prelazi u svoj bezvučni parnjak S.

Primeri:

Kupila sam dve knjige, a treću dobila besplatno.
Besplatno sam joj prevela nekoliko strana sa nemačkog na srpski.
Prijavila sam se na jedan oglas i osvojila besplatne časove francuskog jezika.
Na početku je držao besplatne časove gitare, ali je vremenom morao da počne da naplaćuje.