Angloamerikanci ili Anglo-Amerikanci

Kako se piše Angloamerikanci ili Anglo-Amerikanci?

Pravilno je i jedno i drugo, ali nema isto značenje.

Angloamerikanci predstavljaju Amerikance koji su engleskog porekla i jezika. Oni su se doselili iz Britanskog područja na područje SAD-a, dok Anglo-Amerikanci predstavljaju Engleze i Amerikance.

Primeri u rečenicama:

Angloamerikanci govore engleski jezik.

Da li si upoznao nekog Angloamerikanca.

Anglomerikanci su bili produktvniji u tom trenutku.