Oznaka: pritisak

Dužnost

Šta je Dužnost?Dužnost predstavlja percepciju obaveze koju subjekt oseća prema sebi, drugima ili društvu u celini. To može biti povezano sa etičkim principima, pravilima ili zakonima, ili sa ličnim standardima i vrednostima. Dužnost se može osećati kao pritisak, ali i kao izvor motivacije i zadovoljstva kada se ispuni. Dužnost se razlikuje od obaveze koja se […]