Oznaka: uzvicno

UZVIČNIK (!)

Uzvičnik se stavlja: ⎯ iza uzvičnih rečenica i uzvika: Ura! Baci ga u sneg! Uh, što je vrućina! Lepota! ⎯ iza imperativa kada se izgovara povišenim tonom: Ne daj se! Skačite! ⎯ iza vokativa izgovorenog u uzbuđenju, povišenim glasom: Junaci! Ljudi!Neke rečenice su po smislu i upitne i uzvične, pa ih obeležavamo upitnikom i uzvičnikom.Obično […]