Oznaka: kada se koristi uzvicnik

UZVIČNIK (!)

Uzvičnik se stavlja:⎯ iza uzvičnih rečenica i uzvika: Ura! Baci ga u sneg! Uh, što je vrućina! Lepota!⎯ iza imperativa kada se izgovara povišenim tonom: Ne daj se! Skačite!⎯ iza vokativa izgovorenog u uzbuđenju, povišenim glasom: Junaci! Ljudi!Neke rečenice su po smislu i upitne i uzvične, pa ih obeležavamo upitnikom i uzvičnikom.Obično su to kratke […]