blaži ili blažiji

Kako se piše blaži ili blažiji?

Piše se blaži.

Komparativ prideva blag glasi blaži. Na osnovu reči blag dodat je nastavak -ji. Glas j jotuje suglasnik osnove prideva (g), koji se nalazi ispred nastavka za rod (broj i padež), pa se nastavak -j ne vidi. Superlativ ovog prideva glasi najblaži.

Primeri u rečenici:

Ovaj šampon je mnogo jak, suši mi kosu, pa ću uzeti neki blaži.

Išao sam kod lekara i rekao mi je da imam blaži vid virusa.

Sok od zove mi je mnogo sladak, biše volim neki blaži.

Kad sam bila mala, mama je bila stroža, dok je tata bio blaži, a sada se sve promenilo.