u vezi s tim ili u vezi toga

Kako se piše u vezi s tim ili u vezi toga?

Pravilno se piše u vezi s tim.
Jedina ispravna konstrukcija glasi: u vezi s/sa tim.


Nepravilno:U VEZI + GENITIV


Primer:

Slobodno dođi danas posle škole, pokazaću ti sve u vezi toga.

Ovo je jedna od najčešćih grešaka kako u usmenom tako i u pisanom govoru!


Pravilno: U VEZI + INSTRUMENTAL


Primer:
Danas smo dobili nove informacije u vezi sa tim zadatkom.
Razgovarali smo u vezi sa poslom, čini mi se da je vredan momak.