Oznaka: pomoću

pomoću ili s pomoću

Kako se piše pomoću ili s pomoću? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno. Pomoću ili arhaično s pomoću koristi se kada se želi kazati da je nešto urađeno (s) pomoću nečega, dok spoj uz pomoć se primenjuje češće na ljude. Primeri u rečenicama: Pomoću detaljne anamneze odredila je dijagnozu i terapiju. Uz […]