nemalo ili ne malo

Kako se piše nemalo ili ne maloi?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nemalo u funkciji priloga.

Rečca ne uz imenice, prideve i priloge piše spojenonemalo, neprijatelj, nepravda,nenamerno, nespavanje, nekadašnji,neznanje, netačan, neverovatan, neprilagodljiv, neumesan, nekako, nekada, nerado.

Takođe, piše se sastavljeno samo u sledećim glagolima u ličnom obliku: nisam, neću, nemoj i nemam. Izuzetak od ovog pravila nisu ni glagolski prilog sadašnji, ni glagolski prilog prošli.

Međutim, dozvoljeno je i odvojeno pisanje, npr. ne malo, nego mnogo. Takođe, kada rečca ne stoji uz glagole! Izuzetak od ovog pravila nisu ni glagolski prilog sadašnji, ni glagolski prilog prošli

Na primer: Ne idem na koncert ove subote.

Prešla je ulicu ne gledajući semafor.

Nastavila je da priča, ne obraćajući pažnju što sam jauknula od bola.

Primeri u rečenicama:

Nemalo zatim, naleteo je na druga.

Uh, to je nemalo novca!

Taj posao nije nimalo lak.