Oznaka: pastrmci

pastrmci ili pastrmki

Kako se piše pastrmci ili pastrmki?Prema srpskom pravopisu pravilno je u dativu i lokativu jednine pisati pastrmci, dok u genitivu množine pravilno je pastrmki.U dativu i lokativu jednine je izvršena sibilarizacija, pri čemu slovo k ispred slova i prelazi u slovo c.PadežjedninamnožinaNominativpastrmkapastrmkeGenitivpastrmkepastrmkiDativpastrmcipastrmkamaAkuzativpastrmkupastrmkeLokativpastrmcipastrmkamaVokativpastrmkopastrmkeInstrumentalpastrmkompastrmkamaPrimeri u rečenicama:Možeš li mi reći nešto o ovoj pastrmci? Kako si je spremio?Šta […]