Oznaka: kud i kamo

kudikamo ili kud i kamo

Kako se piše kudikamo ili kud i kamo?Ovaj složeni prilog piše se spojeno. Dakle, prema srpskom pravopisu jedino ispravno je kudikamo. Upotrebljavamo ga uz komparativ nekog prideva kako bi pojačali njegovo značenje. Primeri u rečenicama:Kudikamo ćemo bolje naučiti ako budemo slušale i predavanja. Mislim da će biti kudikamo zabavnije ukoliko budemo svi došli. To je […]