preda mnom ili predamnom

Kako se piše preda mnom ili predamnom?

Prema srpskom pravopisu pravilno je preda mnom.

Kada se predlog pred/preda nalazi u složenim izrazima, neophodno ga je odvojiti od druge reči. Npr. pred njima, pred tablom, preda mnom, pred tobom, pred njom, pred mojim očima…

Primeri u rečenicama:

Preda mnom je bio smiren.

Da li je preda mnom čovek koji me voli?

Ah, preda mnom se odigrala bitka!