otkinuti ili odkinuti

Kako se piše otkinuti ili odkinuti?

Prema srpskom pravopisu pravilno je otkinuti.

U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti, tako da zvučno slovo d ispred bezvučnog slova k prelazi u bezvučno slovo t.

Primeri u rečenicama:

Slučajno je otkinuo granu.

Da li je namerno otkinuo ovaj deo?

Hej, pazi da nešto ne otkineš!