džaba ili džabe

Kako se piše džaba ili džabe?

Prema sprskom pravopisu oba oblika ove reči se pišu. Podjednako se koriste u srpskom jeziku

Primeri u rečenicama:

Džabe sve, ako te ne voli!

Džaba mi to govoriš, nemam sada vremena da slušam.

Da li je sve bilo za džabe?