kofer ili kufer?

Kako se piše kofer ili kufer?

Možda će vas iznenaditi, ali oba oblika su ispravna.
Prvi oblik kofer je običniji u našem jeziku.

Primeri:

Prepoznao sam je po crvenom koferu.
Ne znam kako ću poneti ovaj kufer, pretežak je.
Možeš li mi pomoći i poneti jedan moj kofer?