Oznaka: julijanski kalendar

julijanski kalendar ili Julijanski kalendar

Kako se piše julijanski kalendar ili Julijanski kalendar?Ispravno je julijanski kalendar.Oblik julijanski je prisvojni pridev. Prisvojni pridevi koji se završavaju na – ski, – čki i – ški pišu se malim početnim slovom (srpski, nemački i sl).Primeri:U Srbiji 13. januara čekamo Novu godinu po julijanskom kalendaru.Neke zemlje koriste gregorijanski, a neke julijanski kalendar.Kada se čeka nova […]