Oznaka: Prisvojni pridev

Jevrej ili Jevrejin

Kako se piše Jevrej ili Jevrejin?Ispravna su oba oblika. Dakle, i Jevrej i Jevrejin.Prisvojni pridev ima samo oblik  jevrejski.Primeri:Nismo znali ništa o njegovom životu, osim da je bio Jevrej.Gledali smo tužan film o jednom Jevreju i njegovoj porodici.Bio je Jevrejin i rado nam je pričao priče o svom detinjstvu.

julijanski kalendar ili Julijanski kalendar

Kako se piše julijanski kalendar ili Julijanski kalendar?Ispravno je julijanski kalendar.Oblik julijanski je prisvojni pridev. Prisvojni pridevi koji se završavaju na – ski, – čki i – ški pišu se malim početnim slovom (srpski, nemački i sl).Primeri:U Srbiji 13. januara čekamo Novu godinu po julijanskom kalendaru.Neke zemlje koriste gregorijanski, a neke julijanski kalendar.Kada se čeka nova […]

Jovičin ili Jovicin

Kako se piše Jovičin ili Jovicin?Ispravan oblik glasi Jovičin.Naime, kada se imenica završava na –ica, njen prisvojni pridev se završava na –ičin. Ovo ne važi jedino ako imenica već sadrži slog či.Primeri:To je Jovičina nova devojka, video sam ih juče zajedno.Da li je ovo Jovičin novčanik? Našao sam ga na stolu.Jovičin otac bio je dobar čovek, […]

jahačicin ili jahačičin

Kako se piše jahačicin ili jahačičin?Ispravni oblik je jahačicin. Pravilno se piše jahačicin.Pravilo nalaže da se kod imenica koje se završavaju na –ica, prisvojni pridev završava na –ičin. Međutim, izuzetak su one imenice koje koje pred sufiksom –ica imaju slovo č. Razlog ovog odstupanja je izbegavanje udvajanja sloga či (jahačičin, prodavačičin).Primeri:Mislim da je to jahačicinšešir, […]

Slavičin ili Slavicin

Kako se piše Slavičin ili Slavicin?Prisvojni pridev nastao od vlastitog imena Slavica glasi Slavičin. Ono što bi nas moglo zbuniti je  glasovna promenu koja se vrši u ovoj reči, a to je palatalizacija. Isto tako ponašaće se i prisvojni pridevi nastali od vlastitih imena kao što su: Dušica, Milica, Ljubica…Primeri u rečenici:Slavičina torba, ostavljena na […]