babski ili bapski?

Kako se piše babski ili bapski?

Piše se bapski.
Reč je nastala od osnove bab- i nastavka -ski. U dobijenom obliku babski izvršena je glasovna alternacija Jednačenje suglasnika po zvučnosti, te je zvučno B, pod uticajem bezvučnog S, prešlo u svoj bezvučni parnjak P.

Primeri:

Ne verujem u te bapske priče.
Ta suknja je izgleda baš bapski.
Ona je oduvek nosila bapske stvari.