Oznaka: lična imena

Jovanki ili Jovanci

Kako se piše Jovanki ili Jovanci? Ispravan oblik glasi Jovanki. Naime, do odstupanja u vršenju sibilarizacije dolazi kada su u pitanju lična imena, prezimena, žiteljska imena i sl. Primeri: Danas moram da vratim knjigu Jovanki, a nisam je još uvek pročitala. Čula sam šta se dogodilo Jovanki, da li je dobro? Pokloniću Jovanki svoje stare stvari.