Oznaka: prezimena

Jovanki ili Jovanci

Kako se piše Jovanki ili Jovanci?Ispravan oblik glasi Jovanki.Naime, do odstupanja u vršenju sibilarizacije dolazi kada su u pitanju lična imena, prezimena, žiteljska imena i sl.Primeri:Danas moram da vratim knjigu Jovanki, a nisam je još uvek pročitala.Čula sam šta se dogodilo Jovanki, da li je dobro?Pokloniću Jovanki svoje stare stvari.