Oznaka: hiper-aktivan

hiperaktivan ili hiper-aktivan

Kako se piše hiperaktivan ili hiper-aktivan? Prema srpskom pravopisu pravilno je hiperaktivan. Prefiks hiper- znači preko, nad, iznad, piše se spojeno u složenicama. Npr. hiperprodukcija, hipertireoza, hiperplazija, hipertoničan, hipertrofija, hipermarket… Primeri u rečenicama: Ovo dete je zaista hiperaktivno. Da li ti smetaju osobe koje su hiperaktivne? Prekini da budeš toliko hiperaktivan!

hiperaktivan ili hiper-aktivan

Kako se piše hiperaktivan ili hiper-aktivan? Pravilno je hiperaktivan.  Reči u čijoj tvorbi je prvi deo prefiksoid često predstavlјaju problem u normiranju. Postoje prefiksoidi koji se u složenicama mogu pisati i sa i bez crtice u zavisnosti od začenja (auto, foto, aero, radio), međutim, prefiksoid hidro se uvek piše spojeno i bez crtice: hipertenzija, hiperbola, […]