Stajati ili stojati

Kako se piše stajati ili stojati?

Piše se i jedno i drugo.

Stajati i stojati su sinonimi i koriste se kao nesvršeni glagoli sa istim značenjem. Oba glagola imaju isti oblik u prezentu: stojim, stojiš, stoji, stojimo, stojite, stoje. Radni glagolski pridevi od tih glagola su “stajao” (za glagol stajati) i “stojao” (za glagol stojati).

Važno je napomenuti da postoji i nesvršeni glagol stajati, koji se koristi u značenju “svaki čas se zaustavljati”. U tom kontekstu, koristimo glagol stajati umesto stojati.

U praksi, možete koristiti bilo koji od ova dva glagola, stajati ili stojati, jer su oni međusobno zamjenjivi i imaju isto značenje.