Oznaka: hidrosistem

hidroelektrana ili hidro-elektrana

Kako se piše hidroelektrana ili hidro-elektrana? Pravilno je hidroelektrana. Reči u čijoj tvorbi je prvi deo prefiksoid često predstavlјaju problem u normiranju. Postoje prefiksoidi koji se u složenicama mogu pisati i sa i bez crtice u zavisnosti od začenja (auto, foto, aero, radio), međutim, prefiksoid hidro se uvek piše spojeno i bez crtice: hidroavion, hidrosistem, hidromehanika…